FriendFeed
flickr
Youtube
Google+

Organizacja Stowarzyszenia niemieckich producentów tapet (Verband der Deutschen Tapetenindustrie e. V. )

Tradycyjne niemieckie tapety należą dzisiaj ponownie do stylowych elementów aranżacji wnętrz. Z jednej strony stało się tak dzięki wielkiej różnorodności wzorów, deseni, kolorów i materiałów. Z drugiej strony natomiast niemieccy producenci tapet zrozumieli konieczność przekonania światowych, wiodących projektantów do swojego produktu. Istotną rolę w całej historii rozwoju tapet odgrywa także prostota układania tapet włókninowych i ekologiczność niemieckich produktów.

Stowarzyszenie niemieckich producentów tapet (Verband der Deutschen Tapetenindustrie e. V.) prowadzić wobec swoich członków działalność określaną mianem świadczeniodawcy. Oferuje im świadczenia serwisowe i doradztwo w zakresie wszelkich tematów istotnych dla tej branży, typu prawo UE, normalizacja (DIN i BFS), analizy rynkowe, statystyki, tematy w zakresie środowiska i użytkowników. Podczas zebrań członków, seminariów, rozmów mających na celu wymianę poglądów Stowarzyszenie przyjmuje pozycję neutralną i mediacyjną.

Dwie komisje wspierają Stowarzyszenie i kierownictwo Stowarzyszenia przy tworzeniu wspólnych podglądów i podejmowaniu decyzji: a są to: komisja techniczna i marketingowa.

Niemiecki Instytut ds. tapet (DTI) odgrywa rolę komunikacyjnej platformy Stowarzyszenia. Celem Instytutu jest dalsze kształtowanie świadomości w zakresie stosowania tapet i prezentowanie ich różnorodności w kręgu użytkowników, handlowców, producentów, projektantów, architektów i partnerów kooperacyjnych.  

Występując w roli partnera w zakresie kontaktów z szeroką publicznością Niemiecki Instytut ds. tapet reprezentuje na zewnątrz interesy swoich członków na wszystkich płaszczyznach. Między innymi poprzez organizowanie seminariów i konkursów dla malarzy i architektów, stara się ponownie skupić uwagę użytkowników na niemieckich tapetach oraz uzyskiwać i ciągle rozszerzać wiedzę w zakresie ich jakości.

DTI prowadzi regularną wymianę podglądów z użytkownikami, opiniotwórcami, grupami zainteresowań, reprezentantami mediów, instytucjami i organizacjami. Przekazuje informacje dotyczące niemieckich tapet korzystając przy tym z licznych metod przekazu i instrumentów: broszury informacyjne i obrazotwórcze, filmy Do-it-yourself, filmy wideo, obszerny program Workshop i osobiste doradztwo. Instytut DTI jest widoczny wszędzie tam, gdzie spotykają się grupy zainteresowanych:

jako wystawca na targach, podczas imprez i istotnych wydarzeń
...w Hamburgu – w medialnym mieście wyznaczania trendów – posiada własny Showroom...
...w Internecie poprzez strony Web ukierunkowane na usługi serwisowe (www.tapeten.de i www.tapeten-wechsel.de), blog, youtube, facebook i twitter,...
 
oraz tam, gdzie nikt nie spodziewa się prezentacji tapet: mobilne wystawy tapet prezentowane w dużych, niemieckich centrach handlowych.

Stowarzyszenie zapewnienia jakości tapet (Gütegemeinschaft Tapete e.V.)

Aby zagwarantować użytkownikom pewność przy wyborze tapet, ponad 20 lat temu producenci tapet założyli Stowarzyszenie zajmujące się zapewnieniem jakości tapet. 

Stowarzyszenia zapewnienia jakości zostały wcześniej uznane przez RAL - Niemiecki Instytut zapewnienia jakości i oznakowania (Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V.) w wyniku przeprowadzenia gruntownej i długotrwałej procedury przyjęcia i kontroli. RAL to nazwa niezależnej instytucji, która jest kompetentna w zakresie uzyskiwania znaku jakości RAL i ustala surowe uregulowania kontrolne i jakościowe. 

Produkty producentów tapet zrzeszonych w Stowarzyszeniach zapewnienia jakości poddawane są ciągłej kontroli wykonywanej przez niezależne instytuty kontrolne. Aktualnie do Stowarzyszenia zapewnienia jakości należą wyłącznie niemieccy producenci. Uregulowania w zakresie jakości i kontroli dla tapet zostały opracowane przez RAL i Stowarzyszenie niemieckich producentów tapet (Verband der Deutschen Tapetenindustrie e.V.) i uznane przez stosowne kręgi fachowców i ekspertów. Uregulowania w zakresie jakości i kontroli są regularnie opracowywane na nowo, po raz ostatni w styczniu 2011 r.

Przestrzeganie uregulowań w zakresie jakości nadzorowane jest nieustannie przez neutralny Fraunhofer-Institut für Holzforschung (instytut Frauenhofer ds. badań w zakresie drewna) w Braunschweig. Normy DIN podane w zakresie obowiązywania zawierają np. wymagania techniczne dotyczące minimalnej odporności na wodę, zmywalności, trwałości barw pod wpływem oddziaływania światła, odporności na uderzenia i oznakowania za pomocą symboli. Dodatkowo członkowie Stowarzyszenia zapewnienia jakości zobowiązują się dobrowolnie do podejmowania całego szeregu środków, które gwarantują brak zastrzeżeń pod względem szkodliwości dla zdrowia i ekologii tapet.

Tylko tapety, które spełniają wszystkie przewidziane uregulowania w zakresie jakości, oznakowywane są symbolem jakości RAL. Uregulowania gwarantują osiągalne w dzisiejszych czasach optimum dotyczące braku zawartości substancji szkodliwych i braku zastrzeżeń pod względem ekologicznym wszystkich materiałów, kolorów i dodatków, które stosowane są podczas produkcji tapet.

Znak jakości dla tapet uznawany jest na całym świecie jako symbol jakości tapet.